Οι μαθητές του Κοπερτί συμμετέχουν καθημερινά σε δραστηριότητες που διέπουν τα εκπαιδευτικά προγραμμάτων όλων των ηλικιακών ομάδων μέσα από τις οποίες κατακτούν δεξιότητες, εξελίσσουν τα ταλέντα τους, εξερευνούν τον κόσμο, αναπτύσσουν ιδέες και δομούν τη γνώση.