Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό. Σεβόμαστε το ρυθμό που χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να μάθει πώς να μαθαίνει. Μέσα από το παιχνίδι, την ενθάρρυνση και την επιβράβευση οι παιδαγωγοί μας θέτουν ως στόχο την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης κάθε παιδιού μέσα κι έξω από την τάξη.

Ενδυναμώνουμε τις τάσεις και τις κλίσεις των μικρών μας μαθητών και ενθαρρύνουμε  την φυσική περιέργεια που αυτοί εκφράζουν γνωρίζοντας σταδιακά τον κόσμο. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε παρόντες με επίγνωση και θετική διάθεση!

Βιωματική μάθηση σημαίνει διδασκαλία που προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των παιδιών

Ο τρόπος μας

Στο Κοπερτί βασίζουμε το σχεδιασμό του προγράμματός μας σε στοιχεία βιωματικής μάθησης και σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, όπως η ενεργητική, η συνεργατική μάθηση και φυσικά το παιχνίδι!

Τα παιδιά βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν και κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν. Η λειτουργία σε ομάδες, οι εμπειρίες, το συνεργατικό κλίμα, η συναισθηματική εμπλοκή, η αυτενέργεια, η ενεργητική ακρόαση, ο σεβασμός του διαφορετικού, οι αναδυόμενοι στόχοι, αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της βιωματικής μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται κάθε προσωπικότητα και τελικά κάθε μικρή κοινωνία όπως η σχολική ομάδα.

Στο πρόγραμμα του Κοπερτί το παιχνίδι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι το μέσο ώστε οι μικροί μας μαθητές να μάθουν να εξερευνούν, να πειραματίζονται, να δημιουργούν, να επιλύουν προβλήματα, να αναπαριστούν, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν.

Αποδεχόμενοι την αρχή ότι τα παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα όταν εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, εκπαιδευτικοί και μαθητές δρούνε μαζί, προκειμένου να προσεγγίσουν τη γνώση μέσα από καθημερινές ανακαλύψεις . Γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται και απολαμβάνουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν μόνο όταν η γνώση γίνεται ενεργητική και βιώνεται. Έτσι αποκτούν σταδιακά εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και τελικά στον εαυτό τους!

Παιδί, γονείς και εκπαιδευτικός χέρι-χέρι και η αρχή μιας δυναμικής πορείας ξεκινά!

Προσαρμογή στο Κοπερτί

Η γνωριμία και τα πρώτα παιχνίδια στην αυλή & στην τάξη του Κοπερτί,  γίνονται με σταθερότητα και σεβασμό στη διαδικασία της προσαρμογής του παιδιού.  Η επιτυχία και η ανάπτυξη χρειάζονται βάσεις και τις δημιουργούμε μαζί!

Αρχικά, πραγματοποιείται ατομική συνάντηση – γνωριμία των γονέων με τον εκπαιδευτικό του τμήματος σε προκαθορισμένο ραντεβού, πριν την έναρξη της διαδικασίας προσαρμογής.

Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:

  • 1η ημέρα: συνάντηση εκπαιδευτικών, παιδιού και γονέα καθώς και παραμονή του παιδιού στο αντίστοιχο ηλικιακό τμήμα για μια ώρα.

Η πρώτη ημέρα του παιδιού ξεκινάει με ελεύθερο παιχνίδι στο χώρο της αυλής με ταυτόχρονη παρουσία του γονέα ή ενός οικείου προσώπου προς το παιδί στους χώρους φιλοξενίας γονέων του σχολείου και συνεχίζεται σε όλη τη διαδικασία προσαρμογής.

  • 2η ημέρα: παραμονή του παιδιού για μιάμιση ώρα στο τμήμα στο οποίο ενσωματώνεται.
  • 3η έως και 5η ημέρα: σταδιακή αύξηση του χρόνου παραμονής του παιδιού στο σχολείο μέχρι και την πλήρη θετική αλληλεπίδραση του με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του, ώστε να ολοκληρωθεί η προσαρμογή του στο πρόγραμμα του Κοπερτί.

Έτσι, όλοι μαζί, με επιμονή κι υπομονή επιτυγχάνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για την ομαλή μετάβαση του παιδιού από το οικογενειακό στο νέο σχολικό περιβάλλον!